El nostre Sagrari

El nostre Sagrari

Com ja sabeu molts de vosaltres, hem restaurat el sagrari de la Capella del Santíssim Sagrament, que ho necessitava. Tanmateix, de segur que molts no coneixen els esmalts que en formen part. Són una representació de les benaurances realitzats per Maria Noguera.

A la llum d’aquesta representació, i en veure el sagrari, podriem fer sovint un examen de consciència:

1. Feliços els pobres. Representa sant Francesc d’Assís al moment en què es despulla dels seus vestits davant el bisbe i el seu pare.

2. Feliços els humils. Representa sant Josep obligat a emprendre un llarg camí cap a l’exili.

3. Feliços els qui ploren. Representa sta. Mònica, la qual, amb llàgrimes als ulls, aconseguí la conversió del seu fill Agustí.

4. Feliços els qui tenen fam i sed de ser justos. Representa el Papa san Gregori VII, el qual va morir a l’exili a causa de la justícia.

5. Feliços els compassius. Representa sant Vicenç de Paül portant als braços un infant abandonat.

6. Feliços els nets de cor. Representa santa Agnès, flor de castedat, davant el seu botxí.

7. Feliços els qui posen pau. Representa sant Francesc de Sales, model de dolcesa, el qual amb els seus escrits va encomanar a tantes persones.

8. Feliços els perseguits pel fet de ser justos. Representa sant Antoni M. Claret, objecte de la més repugnant persecució.

(De "La Veu" de la parròquia)

Camino(s) ascendente(s):