GENEOLOGIA COMPLETA DE LA CASA REIAL DE MALLORCA

Per Pilar Argenté- (des de la seva Fundació fins el darrer descendent titular) ult. Vers. 03/2002

 

Pere I d’Aragó “El Catòlic” Rei d’Aragó, Comte de Barcelona i del Rosselló 1177-1213

+1204 Maria de Montpellier i de Comnemes(Comnena)  Sra de Montpeller 1182-1213/19

                /

Jaume I d’Aragó “El Conquistador” Rei d’Aragó, Mallorca, Valencia, Comte de Barcelona,Comte de Rosselló, 1207-76

+ 2. Violant/ Jolanta d’Arpád  i  de Courtenay, Princessa d’Hongria (filla d’Andreu II d’Hongria) ca 1215-51

                /

Jaume II Rei de Mallorca « El Bon Rei » Comte de Rosselló,Cerdanya, Sr. De Montpellier *1243 Barcelona-1310 Palma Mall.

+1272- 1. Esclaramonda de Foix i de Cardona m.v. 1300 (filla de Roger IV Ct de Foix) +2.? Beatriu de Savoia

                /

Sanç I Rei de Mallorca 1276/7-1324 mort a Formigueras i enterrat a Perpinyà + Maria d’Anjou i d’Arpád, Princessa de Nàpols *1290 (Filla de Carles II de Nàpols)

(3 amants reconegudes amb descendència)

Felip

1288-1340/3

Infant i Regent de Mallorca. 1324-9

Abat de St Pau de Narbona,  i Conseller de Sanç I i de Jaume III m.1340/3

a Nàpols

Ferran ca 1278-1316 m.al Poloponeso

Infant i Regent de Mallorca « El de Morea » Princep d’Acaia +1. Elisabet de Sabran i de Villehardouin Sra de Matagrifó Princessa d’Acaia ca 1297-1315(filla d’Isnard) +2. 1315 -Elisabet d’Ibelin (filla de Felip Senescal de Xipre)

Elisabet

1280-1301m. a Alacant

+ Joan Manuel de Trastamara i Savoia, Infant de Castella Sr. de Villena, de Peñafiel i Escalona

(nét del rei Ferran III de Castella)

Alfons m. 1260

Sança  1282/5-1345 +

Robert I de Nàpols 

»El Bó »

Ct de Provença i Anjou 1277/8-1343 (morí sent monja a Nàpols) (Sense descendència)

Jaume 1274-1330 (renuncià als seus drets reials) Monjo franciscà

(ilegi) Saura m. 1333 + 1. Pere Galceran de Pinos m. 1312 +1319 -2. Berenguer de Vilaragut Sr. De Sanmartin y de Subarita m.1358

(Sa filla es casà amb Jaume III)

/

1. Jaume III Rei de Mallorca *1315 m. a Llucmajor el 25 d’octubre de 1349 + a Perpinyà 1335/6- 1.Constança d’Aragó i d’Entença 1318-46 (filla d’Alfons IV)  +2. en 1347-  Violant de Vilaragut i Aragó de Mallorca v. 1320-72 (filla del Vescomte d’Omelas)

2.Ferran Infant de Mallorca Baró i Vescomte d’Omelas 1317-1374/6+ Esquiva de Xipre m.1363 (separa.en 1341) (filla de Hug IV de Xipre)

(ilegi) Sanç + Saura Rosselló (filla del Conseller Ferran Rosselló)

ilegi) Esclaramonda (Monja al Convent de Sta Clara de Perpinyà)

(ilegi) Pagà m. 25 d’Octubre de 1349 a Llucmajor (enterrat a la Seu de  Mallorca al costat del seu germà Jaume III)

+ Blanca de Salellas

(ilegi) Ferran

                /

1.Jaume IV Rei de Mallorca 1336-75 m. a Sòria + 1. Joana I d’Anjou  i de Valois -Reina de  Nàpols i Sicilia(sen.descen)

Elisabet I Reina Titular de Mallorca 1337-1404 m. al Castell de Gallargues

 +1. Joan II Paleólogos Mq de Montferrat 1310/31-72 +1375/6- 2. Conrad von Reischach zu Jungnau (Cavaller alemany)

2. Esclaramonda 1348-49

2. Maria

(m. jove)

(ilegi) Constança + 1. Joan Alfons de Lauria m.v. 1369 +2. Humbert de Fenollar Baró de Banyalburfar

(ilegi) Joan

1335-74 + Constança

d’ Eslavia

                                               /

1. Teodor II Paleòlegos Mq de Montferrat Sr. de Constantinopla ca 1364-1418 + Jeanne de Bar y de Valois  m. 1402

1. Margherita Senyora d’Acqui m. 1420+ Pere d’Aragó i Comminges Ct d’ Urgell 1337-1408

2. Miquel von Reischach zu Jungnau (no va voler mai ser rei de Mallorca)

2.NN

                /

Gian Giacomo Paleòleg Mq Montferrat 1395-1445 + Giovanna de Savoia i de Berry 1392-1460 (filla d’Amadeo VII)

Sofia m. 1434 + 1421 Ioannes VIII Paleólogos i Dragas  Emperador de Constantinopla 1392-1448- (divorciats en 1426) Sensa descen.)

                /

Guglielmo VII Mq Montferrat ca 1420-83 + Elisabetta Sforza i Visconti ca 1456-73 (filla del Duc Francesco I de Milan) +2. 1474 Bernard de Brosse i de Ponthièvre 1450-85

Bonifacio IV Mq Montferrat ca 1424-94 + Elena de Brosse m. 1484 +2. Mª Brankovic de Serbia y Ariniti 1466-95 (2 fills)

Elisabetta Palaiologina +1436 Lluis I Mq di Saluzzo 1406-75 (3 fills)

                /

1.Bianca Palaiologina de Montferrat i de Sforza m. 1509

 

DESCENDENCIA DE BONIFACIO IV DE MONTFERRAT:

2. Guglielmo II 1486-1518

2. Giorgio 1488-1533

 

DESCENDENCIA IL.LEGITIMA DE SANÇ I DE MALLORCA:

1. Felip

2. Nicolaua + Berenguer Burget

3. Saura m. 1333 + 1. Pere Galcerà I de Pinòs +1322- 2. Gilabert V de Cruïlles Baró de Peretllada

3. NN +

Pere de Talarn

3. Constança +Berenguer de Vilaragut Sr de Subirats i Baró d’Albaida m. 1348

 

DESCENDENCIA DE SAURA :

Pere Galceran m. 1348 + Marquessa de Fenollet

Violante 1320-72

                /

Bernat Galcerna m. 1421

 

FILLASTRES DE JAUME IV DE MALLORCA, DELS ANTERIORS MATRIMONIS DE JOANA I DE NÀPOLS:

1.Carlos Martel d’Anjou Princep de Nàpols 1345-48 (fill del Rei de Nàpols)

2.Catalina d’Anjou Princessa de Sicilia 1340-50

2.Francisca d’Anjou Princessa de Sicilia 1341?-50

 

DESCENDENCIA DE FERRAN VESCOMTE D’OMELAS 1317-43/7: (separats en 1341)

Alicia de Mallorca-Omelas m.d. 1376 + Felip d’Ibelin, Sr. d’Arsur, Senescal de Chipre m. 1374/6

 

DESCENDENCIA DE SANÇ (FILL IL.LEGITIM DE FERRAN D’ACAIA):

Constança de Mallorca i Rosselló m. d. 1407 + Berenguer de Vilaragut Vescomte de Subarita

Esclaramonda de Mallorca i Rosselló m. 1371 + Artal de Foces

 

NOTES:

1.1328- Donya Maria de Nàpols, esposa de Sanç I de Mallorca, es casà –al quedar-se viuda- amb Jaume d’Aragó-Xericà

2. 1376-Donya Violant de Vilaragut i de Mallorca, es casà – al quedar-se viuda de Jaume III- amb Otto Welf de Saxonia,

Princep de Tarento (1320-99)

3. Elisabet I de Mallorca, Reina Titular de la Corona Reial de Mallorca, pasà els seus drets dinàstics  a: Joan d’Aramanyac i

a Lluis d’Anjou, desprès Rei de França (fill adoptat segons escrits de l’época, per Jaume IV de Mallorca, qui va ésser el seu Padrí Jove

des de el seu naixament. En Lluis d’Anjou es casà amb Violant d’Aragó, Princesa de la Casa Reial d’Aragó.

4. Quan la Corona d’Aragó al segle XVI , (a la mort del Rei Ferran “El Catòlic”) pasà a la Corona reial de Castella, Mallorca pasa a ser

part de:  LA CORONA REIAL D’ESPANYA.

 

REINATS- DURACIÓ:

Jaume I Rei desde 1229-76 (Fundador de la Dinastía Reial de Mallorca) 47 anys com a monarca

Sanç I Rei desde 1310-24 – 14 anys com a monarca

Jaume III Rei des de 1324-49 Vasall (obligat) d’Aragó

1349 – La Corona de Mallorca pasa totalment a la Corona d’Aragó.

Jaume IV Rei Titular de Mallorca des de 1349 fins 1375 – 26 anys com a monarca a la sombra.

Elisabet I Reina Titular de Mallorca des de 1375 fins 1404 – 29 anys com a monarca a la sombra.

 

NOTA FINAL:

He volgut descriure de la forma més amena, breu i sencilla,  la genealogia de la Casa Reial de Mallorca, pel seu estudi i per no perdrer

 mai més una peça d’interès important de la nostra vida com a mallorquins, durant una època de gran importància en que com a

Regne  de Mallorca començarem a caminar tots sols davant el món. 

(Pròximament tindrè acabat altres geneologies reials, relacionades amb la de Mallorca).

 

AGRAÏMENTS  A:

Al Sr. Bisbe de Mallorca, D. Teodor Ubeda, pel seu soport.

Monsenyor Don Joan Darder- Vice- Cabild de la Seu de Mallorca pel seu interès en el meu treball i per donar-me més informació sobre

Pagà de Mallorca.

Heinrich von Laufenburg, i a Daniel de Raugladre pel seu interès en ajudar a trobar a tots els membres de la dinastia mallorquina.

A una de les persones més importants en aquest projecte i que ha fet realitat la seva publicació a internet: Don Manuel Maria Doménech.

A tots, estimats amics, MOLTES DE GRÀCIES.

 

Pilar Argenter

(Historiadora, genealogista i lul.lista)

A Alcúdia -Mallorca, a Març del 2002

 

(Si volen a portar més dades sobre la genealogía de la Casa Reial de Mallorca,

 possin en contacte amb: pargenter@hotmail.com -Gràcies)