Exclusión de la tríada Dios, criatura, creación de la figura T

Exclusión de la tríada Dios, criatura, creación de la figura T

Robert Pring-Mill en su clásica obra "El microcosmos lul· lià", dice: "Sembla que només fou més o menys quan va reduir les Dignitats de setze a nou, tot i limitant la Figura T als tres ternaris de principis operatius, que Ramon Llull va aclarir plenament la seva doctrina correlativa; L'omissió del ternari Déu + criatura + operació de la Figura T va donar lloc per el desenvolupament autònom d'operació en el camp de l'Art. Més tard, aquesta manera de desplegar les coses correlativament deixa de limitar-se a les Dignitats i esdevé l'instrument més poderós del Beat per a la investigació no solament de l'esser de Déu, sinó també de l'esser de totes les criatures".

La relación Dios, criatura, creación es vertical, no correlativa.

Esto es tan así y tan fecunda idea que da lugar a reflexiones muy importantes como por ejemplo las del artículo Don de Piedad

(a desde donde se vino)