La Font de l'existència

A Sant Tomàs

La Font de l'existència

Fatigat, mort de set, ple de mentida,
he buscat la font de l'existència,
i l'he trobada.
I volguent-la copsar d'una mirada,
he buscat quelcom amb què aturar-la,
i no ho trobava.
Doncs no poguent-la tancar en abraçada
de braços no existents, per altra banda
contenir-la amb lo existent tampoc podia,
puix que rajava d'Ella l'existència,
en lloc de minvar, encara els dolls creixien.
Fins que veient l'absurd de ma quimera,
posant tots dos a terra els meus genolls,
l'he adorada,
i ja que tinc mons ulls cecs per tanta llum,
lliurant mon ser al vent del seu impuls,
l'he estimada.
Barcelona, a 7 de març de 1970
Manuel María Domenech Izquierdo

Si ya sabemos que Dios está por encima de todo lo que podamos pensar, no deberíamos buscar más; ya podemos adorar y descansar, según la definición: "la adoración es el descanso del amor puro", de Trinidad Sánchez Moreno en "Frutos de Oración".


Camino(s) ascendente(s):