Estrella del Matí

Estrella del Matí

Oh, Estrella del Matí!
Puix per vestir-te de sol,
per coronar-te d'estrelles,
et formà l'Amor Diví,

amb la lluna sota els peus,
sigues el darrer conçol
de les perdudes ovelles
i dels que volem ser teus.

I quan clarirá l'albada,
avans de que surti el sol,
i s'acluquin les estrelles,
regneràs, Inmaculada,

damunt totes les nacions!
"Del Verb de Déu sou bressol,
Déu feu en Vos maravelles!"
diran les generacions.

Barcelona, novembre de 1971

Manuel Ma Domenech I.


Camino(s) ascendente(s):