Contenido espiritual de las tres fachadas de la Sagrada Familia

Contenido espiritual de las tres fachadas de la Sagrada Familia

(Esta tabla aparece, tal cual, en la página 228 del libro "El pensament de Gaudí", de Isidre Puig-Boada, ISBN=84-609-1587-5)

350. Contingut espiritual de les tres façanes de La Sagrada Familia

Naixença Evangelització Passió
Encarnació Crucifixió Resurrecció
Poder Saber Amor (Infinits)
Pare Fill Paraclet

(BERGÓS, JOAN Conversaciones de Gaudí con J. Bergós, 165)

Manuel María Domenech Izquierdo


Camino(s) ascendente(s):